Main Navigation Section Navigation Main Content

Özel Durum Açıklaması - Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1.3.2019

Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere Şirketimizin pay sahiplerine , tamamı geçmiş yıllar karından karşılanmak üzere brüt 10.300.000 TL (Onmilyon Üçyüzbin Türk Lirası)' nin mali yıl sonuna kadar dağıtılmasına karar verilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743564