Main Navigation Section Navigation Main Content

Güçlü Favök Büyümesi

Brüt Kar (Milyon TL)

Brüt Kar Marjı YBBO: 14,5%
  • Marj iyileşmesi için yüksek potansiyel
    • Karlılık için en uygun ürün karması (yüksek marjlı kategoriler)
    • HORECA & Kurumsal & Bireysel gibi karlı ve büyüyen müşteri segmentlerine odaklanma
    • Sıkı maliyet disiplinini sürdürmek
    • Faaliyet giderleri ve ölçek ekonomisinden faydalanmak

Faaliyet Giderleri (Milyon TL)

Faal G./Satışlar YBBO: 18,0%

Düzeltilmiş* Favök (Milyon TL)

Düzeltilmiş Marj. YBBO: 7,9%

(*) Diğer Gelir/Gider hariç