Main Navigation Section Navigation Main Content

Duyurular

Yükleniyor
Yükleniyor
 • Genel Kurul İşlemlerine ilişkin KAP Açıklaması 23.5.2022

  Şirketimizin 13 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın kararları T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

  İlgili KAP açıklamayı

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031839

 • 2022 Yılı Finansal / Operasyonel Beklentilere İlişkin KAP Açıklaması 9.5.2022

  Şirketimiz Yönetim Kurulu, 09/05/2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2022 yılına yönelik satış büyümesi (sigara ve şeker hariç) beklentisini 50% (+/-5%p)'den 65%(+/-5%p) olarak revize edilmesine karar vermiştir.

  Konuyla ilgili KAP açıklamamıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028020

 • Sorumluluk Beyanı KAP Açıklaması Hakkında 9.5.2022

  31.03.2022 tarihli Sorumluluk Beyanımız ile ilgili KAP açıklamamıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

   

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028018

 • 1Ç 2022 Dönemi Faaliyet Raporu ile ilişkin KAP Açıklaması 9.5.2022

  01/01/2022 - 31/03/2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ile ilişkili KAP açıklamamıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

   

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028017

 • Finansal Tablolara ilişkin genel KAP açıklaması 9.5.2022

  Finansal Tablolara ilişkin genel KAP açıklamamıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028016

   

 • Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 7.4.2022

  Şirketimiz Yönetim Kurulu 07/04/2022 tarihinde aldığı kararda, "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak 01/01/2022-31/12/2022 tarihleri arasındaki hesap dönemi için Şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere; PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına" karar vermiştir

  KAP Açıklamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017441

 • Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 7.4.2022

  Şirketimiz Yönetim Kurulu 07/04/2022 tarihinde aldığı kararda Şirketimizin mali yapısını güçlendirmek amacıyla 2021 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurula teklif edilmesine karar vermiştir.

  KAP Açıklamamıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

   

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017440

 • Genel Kurul İşlemlerine İlişkin KAP Bildirimi hakkında 7.4.2022
  Bizim Toptan Genel Kurul işlemlerine istinaden yapılmış KAP açıklaması yapmıştır.
  Aşıdaki linkten ulaşabilirsiniz
  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017439
 • Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim 18.3.2022

  Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine Ticaret Bakanlığı onayı hakkında KAP Açıklamamıza aşağıdaki link ile ulaşabilirsiniz

   

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011589

 • ÖDA - 4Ç2021 Dönemi Finansal Sonuçlarının Açıklanması Hakkında 11.3.2022

  Sayın Yatırımcılarımız,

  4Ç2021 dönemi finansal sonuçlarımız, KAP'ta yayınlanmıştır.

  Saygılarımızla