Main Navigation Section Navigation Main Content

Bağış Politikası

Toplumsal ve Sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızda bir kurumsal sorumluluk oluşturmak, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılaması ve kamuya yarar sağlamak, Şirketimiz; Sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren eğitim-öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.

Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir. Bağış ve yardım yapılırken Maliye Bakanlığı'nca vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.

Yıl içerisinde yapılan her türlü nakdi veya ayni bağış ve yardımlar, Şirketin Yıllık Olağan Genel Kurulunda hissedarların bilgisine sunulur.