Main Navigation Section Navigation Main Content

Strateji

Şirketin ana ticari hedefi, Türkiye Cash & Carry sektöründe, çekirdek bölgesel pazarlara odaklanarak ve aynı zamanda yeni şehirlere yayılarak sürdürülebilir karlı büyümeyi devam ettirmektir. Bu stratejinin temel unsurları aşağıdaki gibidir:

Aynı Mağaza Bazında Büyümeye Odaklanmada Devamlılık

Şirket, müşteri tabanını genişletme, müşterilerin ziyaret sıklığını artırma, sepet büyüklüğünü geliştirme ve öz markalı ürünlerin arzını artırma yoluyla mevcut mağazalardaki satışları artırma hedeflerine yoğunlaşmış bulunmaktadır.

Bu stratejiyi kuvvetlendirmek amacıyla, bölge ve mağaza müdürleri, kendi sorumlu oldukları bölge ve şehirlerdeki yeni potansiyel müşterileri saptamak ve onlarla iletişime geçmekten sorumludur. Hedeflenen müşteri kategorilerine örnekler arasında bakkallar, geleneksel marketler ve kurumsal müşteriler gibi mevcut segmentlerle birlikte henüz nüfuz edilmemiş yeni müşteri kategorileri de bulunmaktadır. HoReCa işletmeleri de satışların artırılması için potansiyel teşkil eden bir başka müşteri kategorisini oluşturmaktadır. Cash & Carry sektörünün Türkiye’de HoReCa müşteri grubunun büyümesinden olumlu yönde etkileneceği beklenmektedir.

Yeni Mağaza Açılışları ve iş ortaklığı mal tedariği sistemi

Şirket, mevcut mağaza ağını hem mevcut bölgelerde yeni mağazalar açarak hem de yeni şehirlere yayılarak genişletmeye devam etmeyi hedeflemektedir. Yakın vadeden orta vadeye kadar bir dönem içerisinde yılda 5 ila 10 arası yeni mağaza açılması hedeflenmekte, böylelikle hem faaliyetler üzerinde odaklanmak hem de gayrimenkul sahipleri ile daha cazip kira şartları üzerinde anlaşmaya varabilmek planlanmaktadır. Bizim Toptan ayrıca 2014 yılı ortasında satın aldığı iş ortaklığı mal tedariği sistemini de geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu sisteme her yıl önemli sayıda yeni mağaza eklenmesi ve yaygınlığının artırılması amaçlanmıştır.

Maliyet Yapısı Yönetimi

Gelirlerin büyümesi üzerinde yoğunlaşılmasına ilaveten, Şirket, marjların ve karlılığın daha da iyileştirilmesine yönelik girişimler üzerinde odaklanmıştır.

Güçlü maliyet disiplini ve artan ölçekten kaynaklanan avantajlar ve verimliliklerin, Şirket’in gittikçe büyümesiyle birlikte karlılığı arttıracağı beklenmektedir. Aynı zamanda, ürün kombinasyonunun optimize edilerek karlılığın daha da artırılması hedeflenmektedir.