Main Navigation Section Navigation Main Content

Sosyal Sorumluluk

Faaliyet gösterdiği alanda sektöre öncülük eden Bizim Toptan, gerçekleştirdiği işlemler ve mağaza işletmelerinde çevre, sağlık ve güvenlik kanunları çerçevesinde hareket etmektedir. Şirket’in her türlüfaaliyetinin sosyal ve çevresel etkileri göz önüne alınmaktadır.

Türkiye’nin alanında lider kuruluşu Bizim Toptan; çevre, spor, eğitim ve kamu sağlığına saygılı ve destekleyici politikalar uygulamaya azami özen göstermekte ve bu alanlarda topluma öncülüketmektedir.

Şirket politikası gereği iş stratejisi; etik ve sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu amaçla, Şirket’in günlük ticari faaliyetleri konusundaki çalışmaların sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulundurulmaktadır.

Şirket yönetimi; faaliyetler, işlemler ve mağazaların işletmesinin tüm çevre, sağlık ve güvenlik kanunlarına uygun olarak gerçekleştirildiği kanaatindedir.