Main Navigation Section Navigation Main Content

İç Denetim ve Risk Yönetimi

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri, Risk Komitesi adına Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmüş, daha sonra Yönetim Kurulumuz’un kararı ile Risk Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi dışında oluşturulmuştur. Ayrıca, şirketimiz bünyesinde görev yapmak üzere İç Denetim Müdürlüğü oluşturulmuştur. Şirketimiz, ana ortağı Yıldız Holding A.Ş.’nin denetim birimleri ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir.

Bu denetimlerden elde edilen bulgular denetimden sorumlu komite üyeleriyle birlikte diğer yönetim kurulu üyelerine bildirilir. Şirketimizin iş akışları, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale getirilmiştir.