Main Navigation Section Navigation Main Content

CEO Mesajı

Değerli Paydaşlarımız

2019 yılı değerlendirmesine başlarken, son üç yıldır Bizim Toptan ekibi olarak sürdürdüğümüz dönüşümün sonuçlarını almamız ve daha da iyileşerek almaya devam etmemizin gurur ve mutluluğu içinde olduğumuzu belirtmek isterim.

Köklü kurumsal yapımızın üzerine inşa ettiğimiz güçlü CRM altyapımız, çoklu müşteri kanalı ve çoklu satış kanallı satış operasyonlarımız, coğrafi yaygınlığımız ve yeni koşullar karşısındaki yüksek adaptasyon ve dönüşüm hızımız ile 2019 yılında müşterilerimize “Ticaretin Yanında” felsefemiz ile yaklaştık. “Ticaretin Yanında” yaklaşımımız, hem tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile olan ticarette hem de müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verirken sunduğumuz hizmette, tüm paydaşlarımız ile bir arada, destekleyici, güçlü şekilde ilerleme motivasyonumuzu simgelemektedir.

Bizim Toptan’ın inovasyon ve dijital dönüşüme değer veren, üreten ve bu motivasyon ile süreç geliştiren ekibi sayesinde, artık müşterilerimizin ihtiyaçlarını, daha müşterilerimiz mağazamıza gelmeden anlayabilmekte ve onların ihtiyaçlarını karşılayacak aksiyonları alabilmekteyiz. Dijital dünya ile senkronize ettiğimiz CRM uygulamalarımız, tüm müşteri gruplarımızın ihtiyaçlarını anlamamız ve cevap verebilecek ürün portföyü, yeni öz markalı ürün lansmanları, en iyi fiyat ve en iyi satış yöntemini belirlemek konusunda bize ışık tutmaktadır. Son iki yılda başlattığımız ve hız kazandırdığımız satış kanallarımızdaki dönüşüm ve çeşitlendirme de “yeni bir” Bizim Toptan’ın en somut göstergesidir. Attığımız adımlar ve geliştirdiğimiz satış yöntemleri ile daha pekiştirdik ki; Bizim Toptan, Türkiye’nin en yaygın mağaza ağına sahip, en yenilikçi ve organize toptancı marketidir.

Bu noktada sadece mağaza ağımız değil, çeşitlendirdiğimiz satış kanallarımız ile de sektördeki yerimizi güçlendirdiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Profesyonel Satış Gücü –Prosaf- olarak isimlendirdiğimiz uzman satış ekibimiz, 2018 sonunda 41 ilimizdeki 52 mağazamızdan hizmet verir durumda iken, 2019 sonu itibarıyla 65 ilimizdeki 90 mağazamızdan hizmet verir hale gelmiştir. Bu sayede hem hedeflediğimiz karlı ve sadık müşteri gruplarındaki iş hacmimiz artmış, hem de mağazalarımızın performanslarını iyileşmiştir.

Yıl içinde dijital satış platformumuz, müşteri segmentine özel fiyat ve kampanya gösterim özellikleriyle yenilenmiş, özellikle ticari müşteriler için özelleştirilebilen, müşterisini tanıyan ve buna göre fırsatlar sunan bir dijital platform haline gelerek, Bizim Toptan’ı sektörde öncü bir konuma getirmiştir. 2019 sonu itibarıyla İstanbul özelinde başlattığımız “Tıkla Gel Al” hizmetimiz de yine en yenilikçi cash&carry şirketi olduğumuzu kanıtlar niteliktedir.

Sektörde öncü ve en yenilikçi olmanın yanında hem ülke ekonomisine hem de geleneksel perakende kanalına “ticaretin yanında” olarak katkı sağladığımız iş ortaklığı mal tedarik sistemi SEÇ Market de 2019 yılında başarıları ile tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam etmiştir. Seç Market sistemi içindeki iş ortağı market sayımız, 2018 yılı sonundaki 539’dan 2019 yıl sonunda 801’e yükselmiştir. Bu kanalda gerçekleştirdiğimiz satışların toplam satışlarımız içindeki payı da %10’a ulaşmış durumdadır. Ülkemiz esnafına artan rekabet ve zorlaşan pazar koşullarında, kaliteli öz markalı ürünleri ve güçlü markalı ürünleri, uygun fiyat ve ödeme koşulları ile sunmayı sağlayan bu sistem, vatandaşlarımıza da iyi fiyata alışveriş yapacağı alternatif kanal olması sebebiyle önemlidir ve gelişmeye devam edecektir.

Hem belirtmiş olduğum çeşitlendirilmiş satış kanallarımızdaki başarılar, hem de yeni açılışlar, taşımalar ve verimsiz operasyonların sonlandırılması sonucunda ulaştığımız 69 ildeki 175 mağaza ağımız ile, 2019 yılında da müşteri sayımızı artırarak kendi rekorumuzu kırmış bulunmaktayız. Aktif müşteri sayımız bir önceki yıla göre %31,3 oranında artarak 1,9 milyonu aşmıştır. Artan müşteri sayımız ve çeşitlendirilmiş satış kanallarımız ile mağazalarımızın büyüme hızları yükselmiş, verimlilikleri artmış durumdadır.

Toplam satış gelirlerimiz yılın tamamında %21,3 oranında artarak 4,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Sürdürülebilir ve karlı büyüme amacıyla odaklandığımız sigara ve toz şeker hariç satış büyümemiz ise %26,9 ile toplam satış büyümesinin de üzerindedir. Ana kategori satışlarımızda gösterdiğimiz bu performansın etkisi, ürün miksinde ve karlılıkta iyileşme olarak sonuçlarımıza yansımaktadır. Aynı şekilde horeca, kurumsal, bireysel ve SEÇ Market kanallarının toplam satışlar içindeki payının bir önceki yılki %42 oranından %46’ya yükselmesi de müşteri miksindeki iyileşmeyi ve beraberinde karlı büyümeyi getirmiştir. Bu sayede brüt karımız bir önceki yıla göre %25,9 oranında artarken, brüt kar marjımız da %11,4’e yükselmiş durumdadır. 2019 yılında uygulamaya giren Uluslararası Finansal Raporlama Standardı’nın 16 nolu uygulaması (UFRS16) hariç tutularak, bir önceki yıl ile uyumlu karşılaştırma yapıldığında FAVÖK marjımız %4,4 ile tarihi en yüksek seviyesine ulaşırken, net dönem karımız da bir önceki yıla göre %101 oranında artarak 21,6 milyon TL’den 43,5 milyon TL’ye yükselmiştir. UFRS 16 uygulamasının etkisi dahil edilerek bakıldığında FAVÖK marjı %5,7, net dönem karı da 33,1 milyon TL olarak gerçekleşmektedir ve Bizim Toptan’ın güçlü finansal gelişimini kanıtlar niteliktedir.

Değerli paydaşlarımız;

Yukarıda vurguladığım rakamlar önemli başarılar olup, sizlerin bizlere yani tüm Bizim Toptan personeline duyduğunuz inanç sayesindedir. Bizler de bu inanç ile daha iyi olmak için çalışmaktayız.

Biliyoruz ki küresel dinamikler değişiyor, artık dünyada bilgiye daha hızlı ulaşılıyor, veri hızla derinleşiyor, tüketici tercihleri çeşitleniyor, kısacası dünya gündemi ve beraberinde ticaret hızla değişiyor. Bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecinde Bizim Toptan olarak tüm ilgimiz ve hedefimiz gelecektedir. Bu amaçla da sürdürdüğümüz değişim ve dönüşüm sürecimize dijitalleşmeyi, dijital anlamda da dönüşümü eklemeyi hedeflemekteyiz.

Hem iş yapış şekillerimizde hem de müşterilerimize hizmette dijitalleşmeyi odağımıza koyarak dijital dönüşüm çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz 2020 yılında, ülkemiz ekonomisine olan katkımızı ve vatandaşlarımıza Türkiye’nin en kaliteleri markalarını, en iyi fiyat ve en iyi hizmet ile ulaştırma hedefimizi de sürdüreceğiz. Hem tedarikçilerimizin hem de müşterilerimizin çözüm ortağı olarak ticaretin yanında olacağız.

2020 yılında Bizim Toptan’a ve Bizim Toptan’ın tüm paydaşlarına yakışır nitelikte güçlü, sürdürülebilir, başarılı sonuçlar ve dijitalleşme için önemli atılımlar paylaşmayı temenni eder, saygılarımı sunarım.

Hüseyin Balcı
CEO