Main Navigation Section Navigation Main Content

Özet Finansal Bilgiler

MTL 31.12.2016 31.12.2017
Satış Gelirleri 2.793,2 2.896,4
FaaliyetKarı 13,2 -31,5
Faaliyet Kar Marjı 0,5% -1,1%
FAVÖK 67,6 41,6
FAVÖK Marjı 2,4% 1,4%
Net Kar 1,4 -30,4
Net Marj 0,0% -1,0%
Hisse Başına Kar 0,023 -0,514
MTL 31.12.2016 31.12.2017
Dönen Varlıklar 441,4 529,1
Duran Varlıklar 137,9 180,2
TOPLAM VARLIKLAR 579,2 709,3
Kısa Vadeli Yükümlülükler 414,2 574,9
Uzun Vadeli Yükümlülükler 27,3 28,6
Öz Kaynaklar 137,7 105,8
TOPLAM KAYNAKLAR 579,2 709,3