Main Navigation Section Navigation Main Content

Özet Finansal Bilgiler

MTL 31.12.2021 31.12.2022
Satış Gelirleri 7.173,1 14038,8
FaaliyetKarı 148,9 304,7
Faaliyet Kar Marjı 2,1% 2,2%
FAVÖK 400,9 788,7
FAVÖK Marjı 5,6% 5,6%
Net Kar 82,2 278,3
Net Marj 1,1% 2%
Hisse Başına Kar 1,37 4,64
MTL 31.12.2021 31.12.2022
Dönen Varlıklar 1.540,87  2.967,06   
Duran Varlıklar 597,63 1.045,32
TOPLAM VARLIKLAR 2.138,50  4.012,38
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.730,32  3.205,90
Uzun Vadeli Yükümlülükler 192,09 316,05
Öz Kaynaklar  216,09 490,43
TOPLAM KAYNAKLAR 2.138,50    4.012,38